Рынок Секция Дата ISIN Эмитент Тип Торговая цена Кол-во Объем торгов
SMS G1 2021-04-09 11:27:34 UZ7016460006 XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya Простые акции 19999,99 1 19999
SMS G1 2021-04-09 11:29:15 UZ7016460006 XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya Простые акции 20000 11 220000
SMS G1 2021-04-09 11:28:26 UZ7016460006 XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya Простые акции 20000 10 200000
SMS G1 2021-04-09 11:27:34 UZ7016460006 XII O'zbekiston rangli metall parchalari, chiqindilarini tayyorlash va qayta ishlash zavodi aksiya Простые акции 20000 1 20000
SMS G1 2021-04-09 14:07:22 UZ7035340007 UZKABEL aksiyadorlik jamiyati qo'shma korxonasi Простые акции 300000 26 7800000
SMS G1 2021-04-09 13:17:14 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 20 16620
SMS G1 2021-04-09 13:15:12 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 6 4986
SMS G1 2021-04-09 13:12:55 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 76 63156
SMS G1 2021-04-09 13:10:57 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 114 94734
SMS G1 2021-04-09 10:18:37 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 197 163510
SMS G1 2021-04-09 10:14:39 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 749 621670
SMS G1 2021-04-09 10:14:33 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 772 640760
SMS G1 2021-04-09 10:14:29 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 1050 871500
SMS G1 2021-04-09 13:17:51 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 32 26592
SMS G1 2021-04-09 13:12:02 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 89 73959
SMS G1 2021-04-09 13:11:26 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 114 94734
SMS G1 2021-04-09 13:11:22 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 108 89748
SMS G1 2021-04-09 13:11:18 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 95 78945
SMS G1 2021-04-09 13:11:02 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 114 94734
SMS G1 2021-04-09 10:20:42 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 190 157700
SMS G1 2021-04-09 10:20:21 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 190 157700
SMS G1 2021-04-09 10:20:04 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 191 158530
SMS G1 2021-04-09 10:19:44 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 191 158530
SMS G1 2021-04-09 10:17:44 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 197 163510
SMS G1 2021-04-09 10:17:11 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 197 163510
SMS G1 2021-04-09 10:14:57 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 224 185920
SMS G1 2021-04-09 10:14:55 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 279 231570
SMS G1 2021-04-09 10:14:51 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 355 294650
SMS G1 2021-04-09 10:14:46 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 229 190070
SMS G1 2021-04-09 13:18:15 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 57 47367
SMS G1 2021-04-09 13:12:28 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 89 73959
SMS G1 2021-04-09 13:11:11 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 114 94734
SMS G1 2021-04-09 13:11:05 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 831 95 78945
SMS G1 2021-04-09 10:23:19 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 140 116200
SMS G1 2021-04-09 10:22:30 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 165 136950
SMS G1 2021-04-09 10:22:06 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 165 136950
SMS G1 2021-04-09 10:21:26 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 165 136950
SMS G1 2021-04-09 10:21:06 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 165 136950
SMS G1 2021-04-09 10:19:25 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 191 158530
SMS G1 2021-04-09 10:19:02 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 196 162680
SMS G1 2021-04-09 10:16:52 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 216 179280
SMS G1 2021-04-09 10:16:28 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 216 179280
SMS G1 2021-04-09 10:23:39 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 140 116200
SMS G1 2021-04-09 10:22:52 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 163 135290
SMS G1 2021-04-09 10:21:46 UZ7029160007 O'zElektroterm aksiyadorlik jamiyati Простые акции 830 165 136950